จิสด้า- สวพส. เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ “สวนดาวอังคาร”

จิสด้าจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  เปิดสวนดาวอังคาร ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่  หวังให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน วันนี้(6 เมษายน 2561 )ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เปิดงาน “Amazing Mars Garden สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร” มุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีจากอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่ประชาชนทุกระดับให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดร.อำพน   กิตติอำพน   ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “Amazing Mars Garden หรือ สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร” เป็นความร่วมมือกันทำงานของ 2 หน่วยงานคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. ที่ต้องการจะพัฒนาให้พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์   เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ประชาชนทุกระดับทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างง่าย ๆ  โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

“เราเดินมาถูกทางแล้ว ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆในโลกอนาคต ซึ่ง Amazing Mars Garden หรือ สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและน่าตื่นเต้นของผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัส  และเป็นโจทย์ว่าเทคโนโลยีจะช่วยในการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร ซึ่งไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ อีกด้วย” ดร.อำพนฯ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews